Dział OXY PUBLIC RELATIONS prowadzony jest przez specjalistów z kilkunastoletnim stażem. Naszym mottem jest jakość przez innowację.
 
Dział OXY PUBLIC RELATIONS prowadzony jest przez specjalistów z kilkunastoletnim stażem. Naszym mottem jest jakość przez innowację.
 
OXY PR oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi
w zakresie szeroko rozumianego  Public Relations. Jako zespół profesjonalnych doradców pomaga działać skuteczniej w osiąganiu krótko- i długookresowych strategicznych celów swoich Klientów. Skuteczne działania gwarantują doświadczenie i otwartość umysłu. OXY PR to także indywidualne podejście do każdego Klienta, szybkość
i efektywność działania.
 
Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania - daleko wykraczającą poza działania marketingowe - opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na relacje między firmą,
a jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
 
W ramach oferty PR proponujemy:
 
PR PRODUKTOWY, który pozwala przekazać w wiarygodny sposób pełną informację o produkcie, pokazać jego zalety, stając się źródłem rzeczowej informacji, kreować postawy konsumentów oraz skutecznie budować zaufanie do produktu.
PR KORPORACYJNY, który może mieć różnorodne cele: budowanie i ochronę wizerunku firmy, wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, budowanie zaufania u pracowników, inwestorów czy klientów. Naszym celem jest stworzenie oferty, która wyeksponuje Twoje zalety i nada indywidualnego charakteru Twojej firmie.
 
Dynamiczny rozwój rynku sprawia, że zarówno działania marketingowe jak i PR wymagają dużej innowacyjności. Nowatorstwo to w czasach szybkich zmian rynkowych
i rosnącej konkurencji duże ryzyko, ale jednocześnie efektywna droga do osiągnięcia sukcesu. My stawiamy
na oryginalność. A Ty?
 
Znajomość branży oraz dostosowywanie rozwiązań do Twoich potrzeb pozwoli nam stworzyć ofertę, którą zrealizujemy
z pasją i z której Ty wyniesiesz realne korzyści.